Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Informacje dla hodowców PDF Drukuj Email

IRZ – Spis Zwierząt

Szanowny Rolniku

 

Pamiętaj!

irz-spis_zwierzat_obrazek.jpg

 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR

w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

 

Ulotka pdf >>

(183)

APEL do hodowców drobiu

 

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27.12.2016

 

 

 

APEL do hodowców drobiu

 

 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo!


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

-           zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

-           nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

-           nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

-           stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

-           stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

-           przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

(179)

WAŻNE DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 października br. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 informuje, że jednym ze zmienionych przedmiotową ustawą aktów prawnych jest Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Do wszystkich hodowców zwierząt gospodarskich, których Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczy, apeluje się o zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1605/1

Wersja pdf >>

(1)

UWAGA !!! ROLNICY, HODOWCY ŚWIŃ, OSOBY UTRZYMUJĄCE 1 ŚWINIĘ NA POTRZEBY WŁASNE

UWAGA !!!   ROLNICY, HODOWCY ŚWIŃ, OSOBY UTRZYMUJĄCE 1 ŚWINIĘ NA POTRZEBY  WŁASNE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski

Przedmiotowa Decyzja znosi upoważnienie Polski  do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE, w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Ulotka >>

(0)

JEŻELI WPROWADZASZ NA RYNEK ZWIERZĘTA !!!

 

Wersja PDF >>

(3505)

 
 
Joomla Extensions: by JoomlaShack