Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt gospodarskich. PDF Drukuj Email

 

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania.

Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalne.

W roku 2014 w ramach Planu Urzędowej Kontroli Pasz pobierane będą próbki wody stosowanej do pojenia drobiu, trzody chlewnej i cieląt w celu wykrywania substancji przeciwbakteryjnych (antybiotyki, sulfonamidy, chinolony). Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane.

Każdy rolnik, który podejmie decyzję o nielegalnym zastosowaniu leków, musi liczyć się z sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

  • pokryciem kosztów badań laboratoryjnych,

  • w przypadku nie ustalenia źródła pochodzenia antybiotyku (brak informacji od hodowcy jakie stosuje leki oraz skąd one pochodzą) uznanie, że zastosowano surowce chemiczne przeznaczone do celów technicznych,

  • blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela.

  • zgłoszeniem sprawy do organów ścigania.

 

Szanowni Państwo,

Hodowcy drobiu

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania.

Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny.

Realizując Program Walki z Antybiotykoopornością, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków. Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane.

W przypadku potwierdzenia, że na fermie drobiu stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel stada nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta będą podlegały blokadzie bez prawa ich przekazania do uboju i konsumpcji przez ludzi.

Pragnę podkreślić, że polscy hodowcy drobiu to ludzie odpowiedzialni i uczciwi, o ogromnej wiedzy fachowej.

Nieodpowiedzialne jednostki stosujące antybiotyki w sposób nielegalny, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i ogromnymi stratami finansowymi.

Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek

 

 

 

Szanowni Państwo,
Hodowcy drobiu
Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być
stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do
pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.
Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości
zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu
karencji, od ostatniego dnia podania.
Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny.
Realizując Program Walki z Antybiotykoopornością, Główny Lekarz
Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego
będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków.
Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane.
W przypadku potwierdzenia, że na fermie drobiu stosowane są
lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia,
lub właściciel stada nie posiada dokumentacji leczenia,
zwierzęta będą podlegały blokadzie bez prawa ich przekazania
do uboju i konsumpcji przez ludzi.
Pragnę podkreślić, że polscy hodowcy drobiu to ludzie
odpowiedzialni i uczciwi, o ogromnej wiedzy fachowej.
Nieodpowiedzialne jednostki stosujące antybiotyki w sposób
nielegalny, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami
prawnymi i ogromnymi stratami finansowymi.
Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek
 
 
Joomla Templates: from JoomlaShack.com